FAQ

Algemeen


Devices
App
                                       

Algemeen

Wat is de beste tijd om de BBT te meten?

Voor optimale resultaten meet je direct na het wakker worden na meer dan 6 opeenvolgende uren ononderbroken slaap voordat je enige fysieke activiteit onderneemt.

Kan ik meerdere keren per dag meten?

Allereerst is BBT je lichaamstemperatuur wanneer je wakker wordt na meer dan 6 opeenvolgende uren ononderbroken slaap en voordat enige fysieke activiteit wordt ondernomen. Het is meestal de laagste temperatuur gedurende de dag. Als je meerdere keren meet nadat je uit bed bent opgestaan, kunnen de gemeten waarden niet als referentiewaarden van je BBT worden beschouwd.

Ten tweede, als je binnen een korte tijd meerdere keren meet en verschillende resultaten krijgt, komt dat omdat de hoge precisie van de thermometer hem erg gevoelig maakt voor de veranderingen in zijn omgeving. Ons algoritme zal degene kiezen die het dichtst bij de temperatuur ligt van je BBT.

Ten slotte kun je naast BBT-meting ook de basale thermometer gebruiken voor routinematige temperatuurmetingen; je kunt er bijvoorbeeld je temperatuur mee meten als je verkouden bent of koorts hebt. Je kunt dus natuurlijk meerdere keren per dag meten!

Hoe kom ik erachter wanneer ik ovuleer?

Femometer raadt aan om zowel BBT-metingen als ovulatieteststrips te gebruiken om erachter te komen wanneer je ovuleert.

BBT-meting:
Je hoeft alleen je BBT op de juiste manier te blijven loggen. Laat de rest aan Femometer over! Het intelligente algoritme van Femometer zal de datum van je ovulatie dan kunnen bepalen op basis van alle gegevens.

Ovulatieteststrips:
Bij gebruik van de strips geeft een positief resultaat waarbij de testlijn van dezelfde kleur of donkerder is dan de controlelijn, aan dat je de komende 24 tot 48 uur ovuleert. Daarna, wanneer je test een negatief resultaat vertoont, betekent dit dat je al hebt geovuleerd.

Waarom zou ik foliumzuur gebruiken?

Foliumzuur heeft de functie van het voorkomen van babymisvorming en het voorkomen van bloedarmoede tijdens de zwangerschap. Foliumzuur zit met name in groene (blad)groenten zoals spinazie. Het is in wezen een in water oplosbare vitamine, bekend als vitamine B11. Foliumzuur is voor het menselijk lichaam onmisbaar om rode bloedcellen aan te maken.
Hoewel er in het leven veel planten zijn die foliumzuur bevatten, is het foliumzuur dat het menselijk lichaam echt uit voedsel haalt niet veel. Het natuurlijke foliumzuur is erg onstabiel en kan gemakkelijk worden geoxideerd onder invloed van zonlicht, verwarming enz.

Hoe slik ik foliumzuur?

Kleine tips voor het nemen van foliumzuur:

Begin als je een kinderwens hebt, bij voorkeur 3 maanden voor de zwangerschap.
Over het algemeen is de dosis vóór de zwangerschap 400 μg/dag, maar deze kan variëren bij een specifieke individuele aandoening. Als je hier niet zeker van bent, wordt aangeraden dit bij je zorgverlener na te gaan voor gedetailleerd advies.

Het beste in de ochtend
Van de 24 uur per dag is de beste tijd om foliumzuur in te nemen de ochtend. Een half uur of een uur na het ontbijt is de absorptie-efficiëntie van foliumzuur door het lichaam relatief hoog.

Blijf het innemen gedurende de eerste 3 maanden zwangerschap
Voor de foetus vormen de eerste drie maanden van de zwangerschap het hoogtepunt van de ontwikkeling van het zenuwstelsel. Tijdig innemen van foliumzuur kan de kans op foetale neurale buisdefecten (bijvoorbeeld een open ruggetje of open schedel) verminderen en kan ook de ontwikkeling van de hersenen ten goede komen. Daarom wordt aanbevolen dat vrouwen tot het einde van het eerste trimester, d.w.z. de eerste drie maanden van de zwangerschap, foliumzuur gebruiken.

Hoe ziet een BBT-curve eruit in het vroege stadium van de zwangerschap?

De BBT-curve zal vanaf de luteale fase in de hoge temperatuurperiode blijven. Als er een verandering optreedt, blijft deze binnen het hoge bereik, doorgaans van 36,9 - 37,2 ℃.

Hoe kan de BBT-curve helpen bij het voorspellen van de volgende menstruatie?

De luteale fase begint met de ovulatie en leidt tot een duidelijke verhoging van de basale lichaamstemperatuur. Over het algemeen is de duur van de luteale fase van een gezonde vrouw in principe stabiel op een zeker aantal van ongeveer 14 dagen.
Als jouw ovulatie en corpus luteumfunctie normaal zijn, kan de volgende menstruatiecyclus zeer nauwkeurig worden voorspeld volgens je stabiele luteale fase, nadat de ovulatie is gedetecteerd door de lichaamstemperatuurcurve.
Zelfs als de tijd van de menstruatie en de folliculaire fase in het vroege stadium van de hele cyclus onregelmatig zijn, kan de volgende menstruatie ook nauwkeurig worden voorspeld!

Waarom komt de vruchtbare fase onmiddellijk na de menstruatie?

De luteale fase begint met de ovulatie, waarbij een eicel één van de eierstokken verlaat en het corpus luteum achterblijft, gevolgd door twee situaties: een geslaagde zwangerschap of het begin van een nieuwe menstruatiecyclus na de luteale atrofie. Voor normale vrouwen die niet zwanger zijn, is de duur van de luteale fase dus de tijd van de luteale atrofie. Deze verandert niet met de duur van de hele menstruatiecyclus en is in principe stabiel voor ongeveer 14 dagen.

Hoe kan observatie van cervixslijm de ovulatie helpen bevestigen?

Cervixslijm oftewel slijm vanuit de baarmoederhals verschijnt tijdens de menstruatiecyclus en heeft subtiele cyclische veranderingen. Het is bekend dat kliercellen in de bedekkende slijmvlieslaag van de baarmoederhals slijm kunnen afscheiden. De hoeveelheid afgescheiden slijm en de chemische en fysische eigenschappen ervan vertonen duidelijke cyclische veranderingen. De ovulatie kan mede worden bepaald aan de hand van de waarneming van de staat van je cervixslijm.

Wat is de luteale fase?

De luteale fase begint met de ovulatie, waarbij een eicel een van de eierstokken verlaat en het corpus luteum achterblijft, gevolgd door twee situaties: een geslaagde zwangerschap of het begin van een nieuwe menstruatiecyclus na de luteale atrofie.
Bij gezonde vrouwen is de periode van luteale atrofie ("luteale levensduur") stabiel en verandert niet als gevolg van de duur van de cyclus. De luteale fase is over het algemeen 12-16 dagen lang, met een gemiddelde van 14 dagen.
Het progesteron dat in de luteale fase door het corpus luteum wordt uitgescheiden, zal leiden tot een verhoogde lichaamstemperatuur bij vrouwen en kan tot boven de 36,9 ℃ stijgen. Deze toename van de lichaamstemperatuur, veroorzaakt door de normale concentratie van hormonen, kan worden weerspiegeld in de lichaamstemperatuurcurve, die een duidelijke plotselinge stijging en daling zou moeten hebben.

Wat is een luteale fase defect?

Effecten en symptomen van een luteale fase defect:
Een defect of stoornis in de luteale fase heeft invloed op de innesteling van een bevruchte eicel, wat resulteert in abortus en onvruchtbaarheid.
De algemene klinische verschijnselen zijn als volgt:
1. Lichaamstemperatuur stijging
De lichaamstemperatuur vertoont een langzame stijging (of mogelijk ook daling) gedurende meer dan 3 dagen in de hoge temperatuurperiode, bekend als ‘body temperature climbing’.
2. Hypothermie in de luteale fase
Het verschil tussen hoge en lage temperaturen in de fase van temperatuurstijging na ovulatie blijft minder dan 0,3 ℃.
3. Te korte luteale fase
De duur van de hoge temperatuurperiode is niet langer dan 9 dagen.

Hoe ziet een BBT-curve eruit zonder ovulatie?

In de lichaamstemperatuurcurve tijdens je menstruatiecyclus vertoont je lichaamstemperatuur een éénfasige curve zonder tekenen van temperatuurstijging. Het vermoeden bestaat dat er geen ovulatie is geweest. Het is raadzaam om medische hulp te zoeken.

Heeft een onregelmatige menstruatie invloed op zwangerschap?

Een onregelmatige menstruatie manifesteert zich vooral door een abnormaal tijdstip en een abnormale duur van de menstruatie. Dit wordt door verschillende factoren veroorzaakt.
Als de onregelmatige menstruatie wordt veroorzaakt door aandoeningen van het voortplantingssysteem of endocriene stoornissen, dan:
1. als gepaard gaand met letsel aan de geslachtsorganen of abnormale productie of afgifte van oestrogeen en progesteron, kan dit leiden tot onvruchtbaarheid.
2. treedt er een cyclusstoornis op. De ovulatiedatum is moeilijk te voorspellen en de beste tijd voor bevruchting kan niet worden bepaald.
De combinatie van de twee bovenstaande scenario's maakt het voor vrouwen vrij moeilijk om met succes zwanger te worden.

Als een vervroegde menstruatie of een te late menstruatie slechts af en toe voorkomt, heeft dat meestal geen grote invloed op zwanger raken en hoef je je niet direct al te veel zorgen te maken.

Wat is BBT?

De basale lichaamstemperatuur (BBT, basal body temperature) is de laagste lichaamstemperatuur die wordt bereikt na ten minste 6 uur slaap. Voor een zo nauwkeurig mogelijke meting moet de BBT worden gemeten bij het ontwaken en vóór elke fysieke activiteit.

Hoe komt de BBT-curve tot stand?

Vanaf de eerste dag van je menstruatie tot de dag voor je volgende menstruatie wordt je dagelijkse BBT meting als stip genoteerd op de overeenkomstige plaats in het temperatuur registratie raster. Uiteindelijk worden alle stippen in chronologische volgorde met elkaar verbonden en vormen zo de BBT curve voor die menstruatiecyclus.

Hoe kan de BBT-curve helpen om zwangerschap te bevestigen?

Als een gezonde vrouw niet zwanger is, zal haar basale lichaamstemperatuur in een regelmatige variatie tussen hoge en lage temperaturen zijn. Over het algemeen duurt de periode van hoge temperatuur 12 tot 16 dagen, met een gemiddelde van 14 dagen. De periode van hoge temperaturen bij vrouwen wordt echter langer als er zwangerschap optreedt.
Over het algemeen heeft een vrouw, als er gedurende 16 opeenvolgende dagen een periode van hoge temperatuur is, een grote kans op zwangerschap. En als de periode van hoge temperatuur aanblijft tot meer dan 20 opeenvolgende dagen, is in principe zwangerschap zeker.

Hoe kan de BBT-curve helpen om de ovulatie te bevestigen?

Na de ovulatie stijgt de basale lichaamstemperatuur van de vrouw om in een periode van hoge temperatuur te komen. Aan het begin van de volgende cyclus komt ze weer in een periode met lage temperatuur.
Als je ovulatie en corpus luteum functie normaal zijn, zal de lichaamstemperatuurcurve na de ovulatie plotseling stijgen. Daarom kan door het goed bijhouden van de temperatuur je ovulatie bepaald worden.

Hoe kunnen LH-strips helpen om de ovulatie te bevestigen?

Het luteïniserend hormoon (LH) in de urine bereikt een piek tussen 24-48 uur vóór de eisprong, en de ovulatieteststrip wordt gebruikt om de piekwaarde van LH te detecteren en zo de ovulatietijd te bepalen.
Instructies voor gebruik:
1. Meet één keer per dag vanaf dag 3 na het einde van de menstruatie. Gebruik hiervoor niet de ochtendurine! Want de LH-waarde daarvan is na een nacht van verzameling in de urine niet de werkelijke waarde!
2. De beste tijd voor urinemonsters is tussen 10.00 en 20.00 uur. Probeer elke dag op hetzelfde tijdstip een urinemonster te nemen.
3. Het drinken van water moet 2 uur voor het opvangen van de urine worden beperkt, omdat verdunde urinemonsters de detectie van de piekwaarde van het luteïniserend hormoon (LH) zullen bemoeilijken.
4. Houd de teststrip vast en dompel het uiteinde met een pijlmarkeringslijn in de urine. Het vloeistofniveau mag de MAX-lijn niet overschrijden. Haal het eruit en leg het na ongeveer 3 seconden plat neer. Bekijk het resultaat na 10-20 minuten. Het resultaat dat binnen 30 minuten wordt afgelezen, is geldig.
5. Indien sterk positief wordt gemeten, moet de meetfrequentie worden verhoogd naar eens in de vier uur. Dit is nodig, omdat de ovulatie optreedt op het moment dat sterk positief overgaat in zwak positief.

Wat is de juiste timing om geslachtsgemeenschap te hebben:
Als de kleur van twee streepjes hetzelfde is of de kleur van het tweede streepje is donkerder dan die van het eerste streepje bij de meting, dan wijst dat erop dat je binnen 24-28 uur zult ovuleren.

Door seks te hebben met geslachtsgemeenschap vanaf 3 dagen voor de ovulatie (zaadcellen wachten op eicel) tot 3 dagen na de ovulatie (eicel wacht op zaadcellen), is het mogelijk om zwanger te worden. Je kunt vrijen op de dag dat er twee streepjes in de meting verschijnen en dan een dag later nog een keer.

Hoe kan de BBT-curve helpen in het vroege stadium van zwangerschap?

De lichaamstemperatuur van vrouwen wordt meestal na de zwangerschap in een stabiel bereik gehouden. Als er een verandering plaatsvindt, blijft deze behouden binnen het bereik van 36,9 - 37,2 ℃.
In een vroeg stadium van de zwangerschap is een incidentele daling van de lichaamstemperatuur ook een normaal verschijnsel. Wees niet te nerveus en ga regelmatig voor onderzoek. Jezelf goed voelen zal de gezonde groei van de baby ten goede komen.
Herhaaldelijke stijgingen en dalingen van lichaamstemperatuur kunnen een aanwijzing zijn voor corpus luteum insufficiëntie dat tot een zwangerschapsafbreking kan leiden. Vooral voor degenen die eerder een miskraam hebben meegemaakt, wordt aanbevolen om op tijd medische hulp te zoeken en het advies van de arts op te volgen om passende maatregelen te nemen.

                                   
Algemeen


Devices
App

                                       

Devices

Hoe lang gaat de batterij mee?

De thermometer wordt geleverd met één batterij. Afhankelijk van hoe vaak je het gebruikt, zal deze ongeveer 3 tot 6 maanden meegaan. Zodra de batterij leeg is, kun je deze vervangen door een CR2032 knoopcel batterij.

Waarom kan ik mijn Femometer niet vinden in de lijst met Bluetooth-apparaten van mijn mobiele telefoon?

Je hoeft je Femometer niet te zoeken in de Bluetooth apparatenlijst van je mobiele telefoon. Het apparaat verschijnt daar niet. Download de Femometer app, en tik op het thermometer-icoon linksboven op het beginscherm om het apparaat te koppelen en te verbinden.

Hoe kan ik de thermometer gebruiken om mijn temperatuur te meten?

Over het algemeen raden we aan je orale temperatuur te meten. De okseltemperatuur en andere vormen van huidmeting worden enorm beïnvloed door de omgeving. Wanneer we gegevens verzamelen van betrekkelijk hoge precisie, zoals BBT, raden we niet aan een op de huid gemeten temperatuur te gebruiken.

Is de Femometer waterdicht?

De kop oftewel de meetkant van de Femometer is waterdicht. Je kunt het schoonmaken met water of het desinfecteren met alcohol.

Hoe lang gaat de batterij in de thermometer mee?

Normaal gesproken gaat één batterij ongeveer zes maanden mee. Maar natuurlijk zal hoe vaak je het gebruikt van invloed zijn op hoe lang het meegaat. Om energie te besparen heeft de Femometer de functie om automatisch in slaapstand te gaan na tien minuten. Zelfs zonder het dicht te doen, gaat er geen stroom verloren.
Als je tijdens het gebruik van de Femometer merkt dat de stroom abnormaal snel op gaat, neem dan contact met ons op via de "Feedback" -functie in de app. We zullen je helpen uit te zoeken wat het probleem is.

Moet ik de BBT elke dag op een vast tijdstip meten?

Het is beter als je een regelmatige slaapgewoonte hebt en elke dag rond dezelfde tijd wakker wordt. Maar het is prima als je dat niet doet. Zorg er gewoon voor dat de BBT gemeten wordt na 6 uur slaap en vóór elke lichamelijke activiteit.
Het algoritme van de Femometer app kan ongeldige gegevens detecteren. Hoe meer je Femometer gebruikt, hoe beter het jou zal kennen.

Waar in de mond kan ik de meest nauwkeurige meting krijgen?

Verwijder het omhulsel van de thermometer. Plaats de metalen kop onder je tong naar achteren tot tegen de tongbasis en de rest ligt daarmee over de middelste tonggroeve. Gebruik je lippen en vingers om de thermometer lichtjes te ondersteunen, zodat deze niet kan bewegen en op deze plek blijft. Houd je lippen vervolgens gesloten. Open tijdens de meting je mond niet en adem door je neus.

Wat als ik eerst naar de wc moet?

Het gebeurt wel eens dat je bij het ontwaken niet in staat bent eerst je BBT te meten. Probeer in dit geval geen emotionele fluctuaties te veroorzaken en de BBT zou in orde kunnen zijn.

Voor wie is Femometer bedoeld?

Voor alle vrouwen die proberen zwanger te worden, die zwangerschap vermijden, die in hun vroege zwangerschap zijn, enz. Het kan ook worden gebruikt als een normale thermometer.

Hoe krijg ik de meest nauwkeurige meting?

De meting is het nauwkeurigst als je op dezelfde tijd op dezelfde plaats meet na het ontwaken uit 6 uur ononderbroken slaap en vóór enige lichamelijke activiteit.

Hoe lang duurt de meting gewoonlijk?

Het hangt ervan af hoe snel je orale temperatuur stijgt. Het is normaal dat het tientallen seconden tot enkele minuten duurt. Doorgaans is de meting voltooid nadat je de thermometer 3-5 minuten onder je tong hebt gelegd tot je drie piepjes hoort.

Wat zijn de voordelen van basale thermometers in vergelijking met normale thermometers?

Omdat de BBT-fluctuatie rondom de ovulatie kan variëren van 0,3 ℃ tot 0,6 ℃, zijn er uiterst nauwkeurige thermometers nodig om je BBT te meten. De precisie van normale thermometers is ± 0,1 ℃, wat niet nauwkeurig genoeg is voor BBT-metingen. Daarom is het nodig speciale basaalthermometers te gebruiken met een precisie van ± 0,05 ℃.

Waarom kan de BBT niet gemeten worden met een oorthermometer?

De meting van een oorthermometer wordt sterk beïnvloed door de omgeving. Metingen van het linkeroor en het rechteroor kunnen een afwijking hebben van ongeveer 0,3 ℃. De gemeten gegevens zijn weinig analytisch significant. De werking van een oorthermometer, maar ook voorhoofdsthermometer is anders dan die van een basale thermometer. Een oorthermometer gebruikt infraroodlicht om te meten. Dergelijke metingen zijn niet nauwkeurig genoeg. Oorthermometers worden voornamelijk gebruikt om de temperatuur van baby's en jonge kinderen te meten om te zien of ze koorts hebben. Ze kunnen niet worden gebruikt om de BBT van vrouwen te meten, want ze zijn niet nauwkeurig genoeg.

Hoe zet ik de thermometer uit?

Tien minuten na het gebruik van de thermometer gaat hij automatisch in de slaapstand, onafhankelijk van of het open of dicht is. Door opnieuw te openen, of te sluiten en openen, schakel je de slaapstand weer uit.

Hoe maak je de thermometer schoon?

Het witte gedeelte is waterdicht en kan met water worden schoongemaakt. De gekleurde kast is niet waterdicht. Let hier goed op tijdens het spoelen met water. Om te desinfecteren, veeg je het deel dat je in je mond stopt af met een wattenschijfje met alcohol.

Hoe vaak moet ik de thermometer schoonmaken?

Het gedeelte van Femometer dat je in je mond stopt, is gemaakt van antibacteriële ABS-materialen die uit Japan zijn geïmporteerd. Het is tot op zekere hoogte antibacterieel. Als je 's morgens niet genoeg tijd hebt, kun je het een keer per dag voor het slapengaan schoonvegen en het weer dicht doen, klaar voor gebruik de volgende ochtend. Als niemand anders dan jijzelf deze thermometer gebruikt, kun je het ook met water afspoelen en om de paar dagen met alcohol desinfecteren.

Waarvoor is het stukje metaal dat meegeleverd is in de verpakking?

Je kunt dit hulpmiddel gebruiken om de batterij los te halen.

Hoe stel ik een vaste tijd in om mezelf eraan te herinneren? Is er een soort wekker-functie?

Je kunt een alarm instellen op een vaste tijd in de ochtend in "Ik" - "Mijn apparaat" - "Femometer". De Femometer zal dan een geluidssignaal geven om je eraan te herinneren. Zelfs als het open ligt en het omhulsel is verwijderd, staat het alarm aan.

Hoe kan ik de firmware van de thermometer updaten?

Open de Femometer-app, ga naar "Ik" en vervolgens "Mijn apparaat" - "Femometer". Daar zie je de firmwareversie. Zodra de thermometer is verbonden, tik je op het pictogram voor Bluetooth-verbinding om te zien of er een update beschikbaar is. Zo niet, neem dan contact op met de technici via de Femometer app en geef je accountnummer op voor oplossingen.

Wat is de precisie van de Femometer?

De thermometer meet tot op twee decimalen nauwkeurig, met een tolerantie van ± 0,05 ℃.

Welke firmwareversie heeft de thermometer?

Je ziet de firmwareversie door op "Ik" - "Mijn apparaat" - "Femometer" te tikken.

Hoe vervang ik de batterij?

Vervang de batterij wanneer deze leeg is. Je kunt de oude batterij eruit trekken met het gereedschap (stukje metaal) dat in de verpakking zit en de lege batterij vervangen door een CR2032-batterij. Een batterij gaat ongeveer 6 maanden mee bij normaal gebruik.

Welk type batterijen heeft de Femometer nodig?

Femometer wordt standaard geleverd met Panasonic CR2032. Deze kunnen online worden gekocht als je geen lokale winkels kunt vinden die het verkopen.

                                   

Algemeen


Devices
App

                                       

App

Waarom wordt mijn temperatuur niet weergegeven in de software?

Om afleiding te voorkomen terwijl je je BBT-trend bekijkt, worden abnormaal gemarkeerde temperaturen niet op je curve weergegeven.
Er zijn twee manieren om een abnormale temperatuur te markeren:
Handmatige markering: tik op de temperatuur op je curve, tik op het bewerkingspictogram en markeer deze handmatig als abnormaal. Deze temperatuur zal daarmee uit je curve verdwijnen.
Automatische markering: normale BBT-metingen variëren van 35,5 ℃ tot 37,5 ℃. Elke gemeten BBT buiten dit bereik wordt automatisch als abnormaal gemarkeerd door ons algoritme.
Abnormale temperaturen worden niet verwijderd. Je kunt op het beginscherm op de temperatuur tikken om toegang te krijgen tot de bijgehouden temperatuurlijst van al je temperaturen.

Waarom verandert de datum van mijn ovulatie die de software weergeeft?

Aan het begin van elke cyclus wanneer er geen gegevens zijn geregistreerd, berekent ons algoritme de datum van je ovulatie op basis van je vorige cycli met behulp van de ovulatiekalender. Als je de gewoonte hebt om de BBT te loggen of regelmatig ovulatieteststrips te gebruiken, worden er steeds meer gegevens geregistreerd. Ons algoritme werkt de datum van je ovulatie direct bij op basis van de verandering van je gegevens.

Hoe kan ik mijn zwangerschap verwijderen?

Er zijn twee manieren om je zwangerschap te verwijderen:
Je kunt naar de "Ik" -pagina gaan en door op je cyclus informatie te tikken naar je zwangerschapslijst gaan en deze verwijderen.
Of je kunt naar de "Kalender" -pagina gaan en trek omlaag om de bewerkingsmodus te openen. Zoek de begindatum van je zwangerschap die je wilt verwijderen, en houdt het langer ingedrukt om te verwijderen.

Mijn thermometer kan niet gekoppeld worden. Wat kan ik doen?

Schakel de Bluetooth van je mobiel uit en dan weer in, of start je mobiel opnieuw op om ervoor te zorgen dat je Bluetooth naar behoren werkt.
Zoals vereist door het systeem van Android-telefoons, moet GPS zijn ingeschakeld voordat men de Bluetooth-functie kan gebruiken. Als je een Android-toestel gebruikt, controleer dan of je GPS is ingeschakeld.
Verwijder het omhulsel van je thermometer en plaats het er weer omheen. Controleer of je de pieptoon hoort als hij wordt aangezet, om er zeker van te zijn dat je thermometer nog stroom heeft en niet in de slaapstand staat.
Als het probleem zich nog steeds voordoet, verwijder dan de batterij en plaats deze opnieuw om je thermometer opnieuw op te starten.

Hoe kan ik met Bluetooth verbinding maken?

De eerste verbinding na het koppelen en de verbindingen daarna zijn anders:
1. Als je voor het eerst gaat koppelen en verbinden, schakel dan de Bluetooth van je mobiel in. Voor Android-systeem 6.0 en hoger moet je ook toestaan dat de app toegang heeft tot de locatie van je mobiel. Dit is een vereiste voor een Android-systeem. Zonder deze toegang toe te staan, kan het koppelen niet worden voltooid. Voor enkele mobiele telefoons is mogelijk GPS vereist. Volg de instructies op je mobiel. Start de app nadat je Bluetooth is ingeschakeld. Tik op de koppelingsknop in de linkerbovenhoek om te koppelen.
2. Zodra het koppelen is gelukt, probeert de app de hardware automatisch te verbinden telkens wanneer deze wordt opgestart en het beginscherm wordt gestart. Je kunt ook op de koppelingsknop in de linkerbovenhoek tikken om handmatig verbinding te maken.

Werkt de Femometer-app alleen op bepaalde mobiele systemen?

Onze app is alleen compatibel met systemen van iPhone 5 of nieuwer met minimaal iOS8.0, en systemen met minimaal Android 4.3.

Hoe zet ik gegevens over van de thermometer naar de app?

Wanneer Bluetooth is ingeschakeld en de slaapmodus van de thermometer is niet ingeschakeld, wordt de thermometer automatisch verbonden met je mobiel en worden temperatuurgegevens automatisch gesynchroniseerd met de app. Je hoeft niet dagelijks te synchroniseren, de thermometer kan 100 dagen aan temperatuurgegevens opslaan. Synchroniseer eenvoudig om je temperaturen en de curve te bekijken. We raden vrouwen die proberen zwanger te worden aan elke dag aandacht te besteden aan de BBT's en op de hoogte te blijven van de gesteldheid van je eigen lichaam.

Worden mijn metingen opgeslagen? Raak ik ze kwijt als ik de app verwijder en opnieuw installeer?

Alle gegevens worden op de server opgeslagen. Daarom zal er niets verloren gaan als je de app verwijderd hebt en opnieuw hebt geïnstalleerd. Elke meting van die dag wordt weergegeven in de cirkel op het beginscherm. De BBT-curve toont via algoritmen de meest logische BBT-gegevens van de dag.

Hoe kan ik logs uploaden?

Je kunt op "Ik" tikken, het instellingen-icoon in de rechterbovenhoek, dan "Over" onderaan, en vervolgens logs uploaden om onze ontwikkelaars te helpen de problemen op te sporen.

Hoe kan ik toegang krijgen tot de cycluslengte en andere gezondheidsgegevens?

Je kunt toegang krijgen tot de gezondheidsgegevens die je ingevoerd hebt toen je je voor het eerst registreerde, door in de app op "Ik" en vervolgens op "Gezondheidsprofiel" te tikken.

Hoe kan ik de BBT handmatig toevoegen?

Klik op de + in het beginscherm en vervolgens op de + achter de BBT, die in de lijst staat van registratie-opties. Als je je BBT van een andere datum dan vandaag wilt toevoegen, tik bovenin op de juiste datum en daarna op de + achter BBT.

Hoe kan ik handmatig LH-teststrips invoeren?

Klik op de + in het beginscherm en vervolgens op de + achter LH Test, die in de lijst staat van registratie-opties. Als je resultaat van de LH-test van een andere datum dan vandaag wilt toevoegen, tik bovenin op de juiste datum en daarna op de + achter LH-test.

Hoe kan ik de ovulatiedatum handmatig bevestigen?

Klik op de + in het beginscherm en vervolgens op het tabblad Vruchtbaarheid, onder de Kalender. Zorg ervoor dat je op de juiste datum staat, waarop je de ovulatie wilt bevestigen. Tik op de + achter Ovulatie. Hier kan je handmatig de ovulatiedatum bevestigen door ‘Ja’ te selecteren. Optioneel is in te voeren hoe je de ovulatie hebt kunnen bevestigen.

Hoe kan ik oude gegevens alsnog toevoegen?

Je kunt op de betreffende datum tikken in "Kalender". Tik vervolgens op de + rechtsonder om de gewenste gegevens toe te voegen of aan te passen.

Kan ik eerdere zwangerschappen toevoegen?

Dit is nog niet opgenomen in onze app.

Hoe kan ik een eerdere miskraam verwijderen?

Tik in het beginscherm rechtsboven op het icoon van je profiel. Tik op je naam en je komt in ‘Mijn Profiel’. Ga naar de pagina van je zwangerschap en verwijder deze uit de lijst.

Hoe kan ik oude BBT-metingen verwijderen?

In het beginscherm veeg in de cirkel naar links en tik op Geschiedenis. De Historische Temp Lijst komt in beeld. Zoek de betreffende datum. iOS-gebruikers kunnen temperaturen verwijderen door de betreffende datum naar links te schuiven. Android-gebruikers kunnen temperaturen verwijderen door de te verwijderen gegevens langer ingedrukt te houden. Momenteel kan je er slechts één tegelijk verwijderen. De app ondersteunt nog geen bulkverwijdering.

Hoe kan ik LH-testresultaten verwijderen?

Tik op de + in het beginscherm. Ga naar LH-test onder het tabblad Vruchtbaarheid (of Snelle Log). Tik op de regel van LH-test op het overzichtsicoontje links van de + . De lijst met alle LH-teststripresultaten verschijnt. iOS-gebruikers kunnen testresultaten verwijderen door de betreffende datum naar links te schuiven. Android-gebruikers kunnen testresultaten verwijderen door de te verwijderen gegevens langer ingedrukt te houden. Momenteel kan je er slechts één tegelijk verwijderen. De app ondersteunt nog geen bulkverwijdering.

Hoe kan ik de instelling voor zwangerschapsdata wijzigen?

Je kunt de uitgerekende datum van je huidige zwangerschap en de zwangerschapsduur veranderen door in het beginscherm rechtsboven op het profiel-icoon te tikken. Tik dan op je naam en je komt in “Mijn Profiel”. Tik op de gegevens die je wilt wijzigen.