Bijbal

De bijbal waarvan de medische benaming epididymis is, bevindt zich tegen de achterzijde van de testikel en is een langwerpig orgaan. De buisjes die zich bevinden in de testikel, monden uit in de bijbal. De bijbal is in feite een wel zeven meter lange buis, heel sterk gekronkeld. De bijbal is een opslagruimte voor de in de testikel geproduceerde zaadcellen, die daar maximaal drie weken kunnen verblijven. Doordat de buis zo lang en de snelheid van voortbewegen laag is, kunnen ze hier langer verblijven en verder uitrijpen.

Vanuit de bijbal loopt de zaadleider (ductus deferens) die uitmondt in de urinebuis.